در دوره صنعتی حاضر که علوم و فنون با سرعت بی سابقه ای در حال رشد و تحول است،به روز بودن در عرصه های مدیریت ،مهندسی و مشاوره بیشتر از هر زمانی مورد نیاز می باشد.

((اسفاران صنعت )) به عنوان یک مجموعه تخصصی در زمینه های ((تامین کالا)) ،((مشاوره و فروش )) و ((ساخت و تولید)) ، فعالیت خود را به منظور نیل به هدف بالا آغاز نموده تا بدینوسیله بتواند از یک سو ، با رشد و تحول بی سابقه در جهان هماهنگ شود و از سوی دیگر در بازار رقابتی داخلی و خارجی ،سهمی را به خود اختصاص دهد.

تجارب این مجموعه در بخش های مشاوره خط تولید ،تاسیسات گرمایشی ، تامین کالای صنعتی و طراحی های صنعتی موتورخانه ای یکی از عوامل بهبود کیفیت پروژه است.با بکارگیری نیروهای انسانی متخصص و کارآمد وبهره گیری از امکانات نرم افزاری و سخت افزاری و با استفاده از آخرین ویرایش استانداردهای API, ASTM, ASME, BS, DIN اهداف زیر را پیگیری می نماید:

تأمین و ارتقاء رضایت مشتریان و جلب اعتماد آنها از طریق بهبود مستمر کیفیت.

ارتقاء و افزایش توانمندی و تخصص کارکنان.

ارائه خدمات مناسب در راستای استانداردهای فرآیند و محصول.

ارتقاء بهره وری و عملکرد کارکنان.

پیشگیری از آلودگی های زیست محیطى و استفاده بهینه از منابع طبیعی.

پیشگیری از حوادث احتمالی.

رعایت کامل بهداشت حرفه ا ی و پیشگیری از امراض ناشی از کار.

رقابت در بازارهای داخلی و ورود به بازارهای بین المللی.

ایجاد واحد مستقل خدمات پس از فروش.

ایجاد مزیت کیفی برای محصولات تولیدی