خدمات مهندسی

– طراحی انواع بویلر و مخازن تحت فشار
– طراحی موتور خانه صنعتی و ساختمانی
– طراحی روش های جوشکاری و تائید آن
– طراحی و ارائه دفترچه فنی (…,QC plan, OTP, Final Book)
۱-طراحی، ساخت و تامین تجهیزات تاسیسات شامل بویلرهای بخار، آبگرم، روغنداغ، بویلرهای برقی،مخازن تحت فشار و اتمسفریک و مبدل ها و …
۲-نصب و راه اندازی انواع موتورخانه های:بخار،آبگرم،روغنداغ و خط تولید در صنایع مختلف
۳-مشاوره و مهندسی پروژه های طراحی و ساخت موتورخانه
۴-طراحی و اجرای پایپینگ موتورخانه ها با نقشه اجرایی و برآورد متریال مصرف
۵-بازرسی ادواری انواع بویلر بخار و آبگرم و اعطای گواهینامه از اداره کار
۶-بهینه سازی مصرف انرژی موتورخانه ها
۷-طراحی روش های جوشکاری و تایید آن
۸-طراحی و ارائه دفترچه فنی
9-(QC plan,OTP, Final Book,…)

خدمات فنی

– اجرا و نظارت بر ساخت انواع بویلر و مخازن تحت فشار
– نظارت بر ساخت انواع دستگاه بر اساس استانداردها (ASME,DIN.API,BS…)
– تعمیرات کلی و جزئی انواع بویلر ، مخازن و موتورخانه های صنعتی و خانگی

مشاوره

– مشاوره در زمینه تامین متریال صنعتی
– مشاوره خرید خط تولید صنایع غذایی ، شیمیایی ،نفت و گاز و…
– مشاوره روش های تولید در صنایع گوناگون

آموزش و بازرسی

– بازرسی انواع بویلر بخار ، آبگرم ، روغنداغ ، و اعطای گواهینامه استاندارد و اداره کار
– بازرسی ادواری انواع بویلر
– بازرسی جوش (RT,UT.MT.PT.VT….)
– بازرسی ضخامت سنجی و هیدرو استاتیک انواع بویلر و مخازن
– آموزش انواع استانداردهای بین المللی (ASTM.ASME.API,DIN,BS….)